TÔN VINH TẠI CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU DOANH NHÂN VIỆT NAM - APEC

Trong tháng 04/2016, chương trình giao lưu kinh tế, văn hóa và hợp tác đầu tư Việt Nam – APEC được tổ chức tại Singapore với gần 200 doanh nghiệp Việt Nam và trên 50 cá nhân, đơn vị hoạt động về văn hóa, khoa học, giáo dục, y học… Công TNHH MTV Duy Ngọc nằm trong Top 100 doanh nghiệp được tôn vinh.

Guitar Duy Ngoc

Guitar Duy Ngoc


Giấy chứng nhận và cúp lưu niệm

KỶ NIỆM CHƯƠNG DOANH NGHIỆP VÀ CỘNG ĐỒNG THỊNH VƯỢNG