Xưởng sản xuất - Guitar Duy Ngọc

Nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của các khách hàng, Guitar Duy Ngọc đã mở thêm xưởng sản xuất, tại địa chỉ: số 04 đường 07 khu dân cư Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. HCM.