Xưởng sản xuất - Guitar Duy Ngọc

Nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của các khách hàng, Guitar Duy Ngọc đã mở thêm xưởng sản xuất, tại địa chỉ: số 19 Hồ Bá Phấn, Phường Phước Long A, Quận 9, TP. HCM.